getallenleer

meetkunde

functies

statistiekmodule

Miljoenen artikelen

Het ontstaan van deze wiskundewebsite

Het prille begin en de eerste denkpistes

Anno 2015 leven we in een maatschappij waarin het internet nog maar nauwelijks weg te denken valt. Dit digitale tijdperk werd midden jaren negentig ingeluid en zorgde voor een evolutie in het wiskundeonderwijs. Toch was het pas eind 2004 dat het idee ontstond om deze educatieve website op te richten. Een website met een bepaald doel voor ogen: de wiskunde dichter bij de leerlingen brengen én omgekeerd.

Op 10 januari 2005 werd een eerste poging ondernomen om de structuur van de website uit te tekenen op papier. Al snel werd duidelijk dat de vier grote takken van de wiskunde (getallenleer, meetkunde, functieleer en statistiek) elk hun eigen plekje zouden krijgen.

Oorspronkelijk was het de intensie om enkel leerstof van de tweede graad aan te bieden. Om het geheel overzichtelijk te houden en ellenlange teksten te vermijden, werden alle hoofdstukken van de tweede graad opgedeeld in doelstellingen. Hierbij werd gekozen voor een trapstructuur: om een doelstelling (bestaande uit theorie, oefeningen en didactisch materiaal) onder de knie te krijgen, is beheersing van de voorgaande doelstelling(en) vereist.

Verder werd er ook nagedacht over een soort extra menu, dat als tegengewicht moest dienen voor de eigenlijke leerstof. Dit horizontale menu is bovenaan de website terug te vinden, al was het aanvankelijk wel minder uitgebreid.

Naamgeving

Voor de naam van de website werd zeker niet over één nacht ijs gegaan. Zo werd oorspronkelijk een lijst opgesteld met 15 potentiële namen. Na wat speurwerk bleken liefst 9 daarvan reeds in omloop. Uiteindelijk werd een sterk uitgedunde lijst van 6 namen voorgeschoteld aan 50 willekeurig gekozen wiskundeleerkrachten en leerlingen. De naam 'algemath', een samentrekking van 'algebra' en 'mathematics', kreeg liefst 86% procent van de stemmen.

Van papieren naar digitale versie

In mei 2005 werd een poging ondernomen om een eerste digitale versie te maken, wat best een hachelijke onderneming bleek. Tot en met oktober 2006 bleef deze digitale versie vrijwel onaangeroerd, aangezien de prioriteit toen lag bij het schrijven van de theorieteksten en de aanmaak van oefeningen & didactisch materiaal.

Koppelen van de pagina's & instellen van de links

Toen de leerstof voor de tweede graad grotendeels gebruiksklaar was, kon de focus herlegd worden naar de digitalisering en in het bijzonder naar het aanmaken van de links. Het koppelen van alle pagina's nam liefst acht volledige maanden in beslag.

Na deze intensieve arbeid werd besloten om het beknopte horizontale menu uit te breiden. Zo werden de 'uitdaging van de maand' en 'laatste toevoegingen' in het leven geroepen.

Daarnaast werd ook besloten om een uitbreiding te maken naar leerstof van de eerste graad. Hier werd vooral aan gewerkt in het najaar van 2007 én het voorjaar van 2008.

Dynamisch kleedje

Nu de leerstof van de eerste twee graden op punt stond, werd beslist om de website in een dynamisch kleedje te steken. Zo werd in eerste instantie een registratieformulier ontworpen. Verder werd ook werk gemaakt van een zoekfunctie die in de mate van het mogelijke rekening houdt met dyslexie. In januari 2010 werd ook een poll toegevoegd.

Ultieme testfase

In januari 2010 werd de website een eerste keer uitvoerig getest door leerlingen van het derde jaar Industriële Wetenschappen. Zo werd er onder andere geëxperimenteerd met de werkvorm 'begeleid zelfstandig leren'. Ook enkele collega's namen de tijd om de website grondig onder de loep te nemen. Een dankwoord voor deze bereidwillige mensen is dan ook op zijn plaats!

Lancering

Op 10 januari 2011, exact zes jaar na het allereerste papieren ontwerp, werd de website definitief gelanceerd. Op heden zijn er meer dan 6000 pagina's met leerstof beschikbaar. Momenteel wordt volop gewerkt aan de uitbreiding van de derde graad.

 

Half november 2018 werd de website onderworpen aan een grondige layoutwijziging. Uit nostalgie kan u hieronder een screenshot vinden van de website zoals u hem jaren kunnen bezoeken hebt...