Miljoenen artikelen

In het eerste jaar bieden we de hoofdstukken 'uitbreiding van het getalbegrip', 'deelbaarheid in N', bewerkingen en statistiek en diagrammen aan. In het tweede jaar staan we stil bij het machten van rationale getallen, gaan we dieper in op het algebraïsch rekenen (met o.a. ontbinden in factoren en merkwaardige producten) en hebben we ook oog voor evenredigheden. In het derde jaar breiden we het getalbegrip verder uit naar de reële getallen en behandelen we de rekenregels voor het rekenen met deze reële getallen. In het vierde jaar zoemen we in op de complexe getallen en hebben we ook oog voor het iets ingewikkeldere hoofdstuk in verband met rijen. Daarnaast bestenden we ook een hoofdstuk aan het algoritme van Horner en de Euclidische deling. Wiskundeoefeningen en theorie komen aan bod.

Eerste jaar: het getalbegrip, deelbaarheid van natuurlijke getallen, bewerkingen, grafieken en diagrammen.

Tweede jaar: machten van rationale getallen, algebraïsch rekenen, evenredighedenstrookdiagrammen en schijfdiagrammen

Derde jaar: het getalbegrip (uitbreiding), bewerkingen met reële getallen

Vierde jaar: algebraïsch rekenen, rijen, telproblemen en kansrekenen, complexe getallen

Vijfde en zesde jaar: matrices en stelsels, machten met rationale exponenten, financiële algebra, combinatoriek, rijen en dynamische processen, numerieke methoden, getaltheorie, iteratie