Solden Januari 2019

Derde en vierde jaar: beschrijvende statistiek

Vijfde en zesde jaar:  lineaire regressie en correlatie, betrouwbaarheidsintervallen, toetsen van hypothesen