Miljoenen artikelen

Uitbreiding van het getalbegrip: de reële getallen

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'getallenleer' en kies vervolgens voor 'derde jaar' en nadien 'het getalbegrip (uitbreiding)' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Een reëel getal als eindig of oneindig doorlopend decimaal getal

Reële getallen op de getallenas, bijzondere deelverzamelingen van R, intervallen in R

Vierkants-en derdemachtswortels