Miljoenen artikelen

Bewerkingen met reële getallen

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'getallenleer' en kies vervolgens voor 'derde jaar' en nadien 'bewerkingen met reële getallen' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Rekenregels en eigenschappen voor bewerkingen met reële getallen

Rekenen met machten met gehele exponenten

Rekenregels voor het rekenen met vierkantswortels (met bewijzen van de eigenschappen)

Eerstegraadsvergelijkingen

Ongelijkheden van de eerste graad met één onbekende (+ stelsels van ongelijkheden)