Miljoenen artikelen

Basisbegrippen van de vlakke meetkunde

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'meetkunde' en kies vervolgens voor 'eerste jaar' en nadien 'basisbegrippen vlakke meetkunde' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Terminologie

Lengte, afstand en schaal

Het begrip 'hoek': definitie, benamingen + meten van een hoek

Bewerkingen met hoeken

Complement en supplement van een hoek

Onderlinge ligging van hoeken

Onderlinge ligging van rechten

Meetkundige constructies: evenwijdige rechten en loodlijnen

Middelloodlijn van een lijnstuk en bissectrice van een hoek