Miljoenen artikelen

Congruente en gelijkvormige figuren

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'meetkunde' en kies vervolgens voor 'tweede jaar' en nadien 'congruente en gelijkvormige figuren' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Congruente figuren

Congruentiekenmerken van driehoeken

Gelijkvormige figuren

Gelijkvormigheid van figuren en schaal