Miljoenen artikelen

De algemene vergelijking van een rechte

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'meetkunde' en kies vervolgens voor 'derde jaar' en nadien 'algemene vergelijking van een rechte' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Vergelijking van een rechte gegeven door punt en richtingscoëfficiënt of twee punten

De rechte met vergelijking ax+by+c=0 (waarbij a≠0 of b≠0)

Verband tussen de algemene vergelijking van een rechte ax+by+c=0 (b≠0) en de verwante eerstegraadsfunctie