Miljoenen artikelen

De sinusfunctie

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'functieleer' en kies vervolgens voor 'vierde jaar' en nadien 'de sinusfunctie' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Grafiek van de functie f(x) = sin x + domein, bereik, verloop, tekenonderzoek, periodiciteit, extrema

De samengestelde sinusfunctie f(x) = a sin[b(x-c)]+d

Functievoorschrift van een sinusfunctie opstellen

Vergelijkingen van de vorm sin x = a en sin (ax+b) = c