Miljoenen artikelen

Beschrijvende statistiek

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'statistiek' en kies vervolgens voor 'derde jaar' en nadien 'beschrijvende statistiek' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Populatie, steekproef, frequentie

Centrum-en spreidingsmaten bij reeks individuele gegevens

Relatieve frequentie, absolute somfrequentie & relatieve somfrequentie

Gegroepeerde data

Grafische voorstellingen: staafdiagram, histogram, frequentiepolygoon, ogief