Mijn algemath!Wie is online?

Momenteel 24 gasten online

Met dank aan:

 

Wiskunde: getallenleer, meetkunde, functieleer en statistiek

We bieden wiskunde aan onder de vorm van theorie, oefeningen en didactische applets. Deze werkwijze hanteren we voor alle hoofdstukken uit de getallenleer, meetkunde, functieleer (analyse) en statistiek. Hieronder geven we graag wat extra informatie i.v.m. de gekozen opsplitsing.

Info over de theorie (wiskunde):

We hebben er bewust voor gekozen om de theorie (wiskunde) op te splitsen in verschillende doelstellingen. Hiermee willen we vermijden dat je ellenlange teksten voorgeschoteld krijgt en dat je zo de concentratie verliest. Als je de vierde doelstelling van een bepaald hoofdstuk raadpleegt, is het wel aan te raden dat je de vorige drie doelstellingen goed onder de knie hebt. Dit is eigen aan tal van hoofdstukken binnen de wiskunde.

Info over de oefeningen (wiskunde):

We werken met verschillende soorten wiskundeoefeningen. Enerzijds zijn er oefeningen (wiskunde) waarbij je de oplossing rechtstreeks kan invoeren via de pc. Bij dergelijke oefeningen kan je eventueel hulp inroepen indien je echt niet verder kan. Je beschikt bovendien over de mogelijkheid om een richtinggevende score op te roepen. Op die manier kom je te weten hoe goed je een onderdeel beheerst.

Naast de interactieve oefeningen (wiskunde) zijn er ook oefeningen waarbij je een opgave te zien krijgt en het antwoord moet noteren op een apart blad. Via een drukknop kan je de juiste oplossing bekijken.

Oefeningen (wiskunde) met de vermelding 'met afdrukversie' kunnen rechtstreeks afgeprint worden en bijgevolg gemaakt worden alsof het een taak of toets is. De oplossingen zijn ook telkens beschikbaar. Hierbij geven we niet enkel het antwoord, maar leggen we ook zo volledig mogelijk uit hoe je tot deze oplossing komt.

Info over het didactisch materiaal (wiskunde):

Bij sommige doelstellingen bieden we applets aan die je moeten helpen om de theorie beter te begrijpen. Je kan dan zelf enkele handelingen uitvoeren en ziet het resultaat rechtstreeks op het scherm. Op deze manier hopen we je te kunnen ondersteunen bij enkele moeilijkere onderwerpen uit de wiskunde.