Miljoenen artikelen

Deelbaarheid van natuurlijke getallen

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'getallenleer' en kies vervolgens voor 'eerste jaar' en nadien 'grafieken en diagrammen' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Coördinaat van een punt

Tabellen, schema's en grafieken

Gemiddelde en mediaan