Miljoenen artikelen

De Euclidische deling, de regel van Horner, de reststelling en ontbinding van x³-a³ en x³+a³

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'getallenleer' en kies vervolgens voor 'vierde jaar' en nadien 'algebraïsch rekenen' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Deelschema van de Euclidische deling

De regel van Horner: delen door x-a

De reststelling: delen door x-a

Ontbinding van x³-a³ en x³+a³