Miljoenen artikelen

Complexe getallen

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'getallenleer' en kies vervolgens voor 'vierde jaar' en nadien 'complexe getallen' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Complex getal & toegevoegd complex getal

Het vlak van Gauss (complexe vlak)

Rekenen met complexe getallen

Goniometrische schrijfwijze van een complex getal (+bewerkingen)

De n-de macht van een complex getal + formule van De Moivre

De n-demachtswortels uit een complex getal