Miljoenen artikelen

Tweedegraadsfuncties

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'functieleer' en kies vervolgens voor 'vierde jaar' en nadien 'tweedegraadsfuncties' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

Definitie, grafiek, dal-en bergparabolen, vergelijking symmetrieas, coördinaat top

De voorschriften f(x) = a(x-a)²+β en f(x) = ax²+bx+c (met a≠0)

Tweedegraadsvergelijkingen met discriminant, som-en productmethode, kwadraatsafsplitsing (& tweedegraadsongelijkheden)

Drietermen van de tweede graad ontbinden

Functievoorschrift van een tweedegraadsfunctie opstellen

Coördinaten van snijpunten van twee grafieken

Verlooptabel en tekenonderzoek van een tweedegraadsfunctie