Miljoenen artikelen

Het getalbegrip: natuurlijke, gehele en rationale getallen

Waar vind ik dit onderdeel terug op de website?

Klik in het menu aan de linkerkant op 'getallenleer' en kies vervolgens voor 'eerste jaar' en nadien 'het getalbegrip' om onderstaande doelstellingen te bekijken.

De natuurlijke getallen, gehele getallen en rationale getallen gebruiken in betekenisvolle situaties

Breukvormen en decimale vormen

Absolute waarde, omgekeerde van een getal, tegengestelde van een getal

Getallen ordenen en getallen voorstellen op een getallenas

Verzameling, element, deelverzameling, doorsnede, unie, verschil

Relatieve waarde van een cijfer bij decimale vormen

Binaire en hexadecimale schrijfwijze van een getal