Miljoenen artikelen

Derde jaar: inleidende begrippen i.v.m. functies, eerstegraadsfuncties

Vierde jaar: tweedegraadsfuncties, de sinusfunctie, standaardfuncties

Vijfde en zesde jaar: veeltermfuncties, rationale functies, homografische functies, irrationale functies, bewerkingen met functies, exponentiële functies, logaritmische functies, goniometrische functies, cyclometrische functies, convergentie van een reeks, afgeleiden, differentiaalvergelijkingen, integralen, elementaire kegelsneden, fractalen